פרויקטים נבחרים

תוכנית אב גליל מערבי

גליל מערבי.jpg

אחריות על התכנון התחבורתי ומודל התחבורה כחלק מצוות התכנון במסגרת תוכנית אב אזורית הגליל המערבי.  ​התוכנית היא מולטידספלינרית ומציעה מתווה מעשי לפיתוח האזור, על כל גווניו, נכסיו, מאפייניו ומנועי הצמיחה שלו. מטרתה להציע מדיניות תכנון לאזור לעשורים הבאים. התוכנית בעבודה וצפוייה להסתיים בשנת 2022.

מזמין: משרד השיכון והבינוי בשיתוף לשכת תכנון צפון, אשכול גליל מערבי ומשרד הפנים

תכנון תחבורה ציבורית במטרופולין ת"א

רשת קווים.png

ייעוץ ושרותי תכנון תחבורה ציבורית באופן שוטף לחברת נתיבי איילון ומשרד התחבורה. 

 

העבודה כוללת תכנון תפעולי לקווי תחבורה ציבורית ברשויות שונות במטרופולין ת"א: מסלולי קווים ותחנות, תכנון לוחות זמנים וצי רכב. תשתיות תח"צ: תכנון נתצ"ים, פרוגרמות למסופים ומתחמי תחבורה משולבים בדגש על ממשקים בין אמצעי תחבורה שונים. 

מזמין: הרשות הארצית לתחבורה ציבורית באמצעות חברת נתיבי איילון - אגף תחבורה ציבורית

תכנון רשת נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית בעיר אשקלון

אשקלון1.png

השתתפות בצוות המתכנן עבור עיריית אשקלון את מערך נתיבי העדפה בעיר. במסגרת הפרוייקט בוצע ניתוח השפעת שימושי הקרקע הקיימים והמתוכננים בעיר,  ניתוח היבטי הביקוש לנסיעות בתחבורה ציבורית במצב קיים. הפרויקט נמצא בעבודה וצפוי להסתיים במהלך שנת 2020.

מזמין: עיריית אשקלון

פיתוח מודל התחבורה של מטרופולין ת"א ומודל התחבורה צפון

תמונה1.bmp

הפרויקט כולל עבודת עדכון המודל הקיים(ת"א) ופיתוח מודל מורחב (צפון), כיול ותיקוף המודל המבוסס בין היתר על נתונים עדכניים.

אחריות ותכלול תחום איסוף הנתונים וסקרים בצוות הפרויקט. איסוף ומיפוי מקורות המידע והנתונים הקיימים ממגוון מקורות וגופים. בדיקת וניתוח המידע הנאסף וזיהוי צרכים ופערים בנתונים, אפיון סקרים חדשים נדרשים כולל בניית מדגמים. אפיון צרכים ושימוש בנתוני עתק BIG DATA לצורכי המודל. ממשקי עבודה מול גורמים מקצועיים באגף איסוף מידע, ומפתחי המודל, חברות סקרים ועיבוד נתונים כולל תכלול ובניית תוכנית עבודה.

מזמין: חברת נתיבי איילון - אגף מודלים

תכנון שירות תחבורה ציבורית מחריש לפארק התעשייה קיסריה  

קו לחריש2.bmp

תכנון קו אוטובוס סדיר מחריש לפארק התעשייה קיסריה. במסגרת הפרויקט הוגדר צורך לקישור ושירות חדש בין חריש לפארק התעשייה. בניית הצדק תכנוני באמצעות ניתוח נתוני ביקוש ונסיעות, תכנון ספירות תנועה באמצעות מצלמות LPR בין חריש לפארק בכדי לאמוד את פוטנציאל הביקוש הקיים. בניית מסלול נסיעה ותכנון תפעולי ללו"ז ותחנות בשיתוף עריית חריש והחברה לפיתוח קיסריה. הצגת התכנון לגורמים שונים וקידומו מול הרשויות.

מזמין: החברה לפיתוח קיסריה

תוכנית אב למתקני חנייה לכלי תחבורה קלה במרכזי תחבורה ציבורית

תמונה2.jpg

מטרת הפרויקט היא לגבש הבנה מעמיקה ביחס לקיבולת המצרפית הנדרשת ברמה מטרופולינית באמצעות גיבוש תפיסה תכנונית והתאמת סוג מתקני החנייה לפי פרמטרים תכנונים ומדיניות.

הפרויקט כולל פיתוח כלי תכנוני להערכת הביקוש העתידי לחניית כלי תחבורה קלה במרכזי תחבורה ציבורית. לאחר מכן יבוצע באמצעות הכלי אומדן ביקוש , השוואה להיצע המתוכנן, מיפוי פערים וגיבוש פרוגרמה לצורך הקצאת שטחים לתכנון מפורט בהמשך.

יישום התוכנית יאפשר להגדיל את טווח אפשרויות הניידות ולעודד את השימוש באופניים ובכלי תחבורה קלה בהגעה למרכזי תחבורה, באמצעות יצירת היצע מספק ומגוון של מתקני חנייה. 

מזמין: משרד התחבורה - האגף לתכנון תחבורתי

ניהול פרויקט - שיפור תשתיות תחבורתיות ביישובי החברה הערבית בישראל 

מגזר ערבי2.bmp

שירותי ניהול, שליטה ובקרה במרכיבי הפרויקט השונים ביניהם: התוכנית עבודה התקשרויות וחוזים, עבודה מול מערכת PRIORITY. קשר שוטף ותכלול מול צוותי התכנון באזורים שונים, מעקב וזיהוי עיכובים וחסמים. ליווי והכנת חומרים עבוד קידום נושאים שונים בוועדות מכרזים והתקשרויות של המזמין.

מזמין: נתיבי איילון – אגף תכנון אסטרטגי

תת"ל 110 – כביש 4 - בחינה מיקרו-סימולציה תנועתית

גלילות סימולציה.png

מודל המיקרוסימולציה נועד לבחון תרחישים שונים ברמה מפורטת ואת השפעתם על זרימת התנועה בצמתים, מחלפים, דרכים וחניונים.

בחינה תנועתית וליווי משלב התכנון המוקדם של התוכנית. המקטע כולל 5 מחלפים מערכתיים (גנות, השבעה, הסיירים, ראשון לציון וגן רווה). המודל כולל קידוד רשת דרכים, קליטת ואמידת ביקוש מספירות תנועה, הגדרת תוכניות רמזור מתקדמות (גלים ירוקים/העדפה לתח"צ ורק"ל), קווים ותחנות תחבורה ציבורית, ניתוח תנועתי של תרחישים שונים: מרמת צומת בודד  ועד מידול וניתוח מערך תנועה מרחבי.

הפרוייקט כולל בניית מסלול תחבורה ציבורית לאורך כביש 4 ורמפות ייעודיות לתנועת תח"צ. כמו כן, שילוב של אמצעי הסעת המונים כגון רק"ל (קו ירוק), הקו החום, והנתיב המהיר בכביש 1

מזמין העבודה: חברת נתיבי ישראל